Adverteren

Met maandelijks duizenden unieke bezoekers biedt Nieuweplaat.nl verschillende partijen een uitgelezen kans om hun doelgroep online te bereiken. Dat kan op diverse manieren. Van traditionele advertentievormen als banners en site takeovers, tot aan advertorials en winacties. Met deze uitgebreide mogelijkheden richten we ons direct en effectief op de doelgroep van iedere adverteerder. Ook onze socialmediakanalen kunnen worden ingezet! Neem gerust contact met ons op als u een goed idee heeft voor een passende samenwerking, of wanneer u vrijblijvend meer informatie wilt over de voorwaarden van deze samenwerkingen.