sor & Tabitha – Het Is Oké

sor en Tabitha hebben samen een nummer gemaakt voor de week van de mentale gezondheid die wordt georganiseerd door onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Is Oké heeft als bedoeling vooral jongeren in te laten zien dat iedereen zich wel eens ‘niet oké’ voelt en probeert hen te stimuleren hierover te praten. sor en Tabitha vertellen zelf ook over de druk die zij voelen. ‘Ik voel altijd de druk om mezelf te overtreffen en steeds nieuwe muziek te maken’, zegt sor. ‘Maar op een gegeven moment heb je al zo veel gemaakt dat dit een steeds grotere uitdaging wordt. En dat geeft me best wel prestatiedruk. Ik wil jongeren stimuleren te praten over hun gevoel. Anders ga je alles opkroppen, en wordt het alleen maar erger.’ Tabitha geeft aan: ‘Ik ervaar vaak druk voor een show omdat ik altijd het beste van mezelf verwacht. Ik merk dat ik dan erg prikkelbaar ben en soms ook wel onzeker. Door er met mijn omgeving over te praten, word ik weer rustig. Zij herinneren me er dan aan dat ik liever mag zijn voor mezelf en trots mag zijn op hoe ver ik ben gekomen. Ik wil jongeren het vertrouwen geven dat perfect zijn niet bestaat en dat het oké is om je te voelen zoals je je voelt.’ Het duo krijgt complimenten van staatssecretaris Maarten van Ooijen. ‘Ik vind het fantastisch dat sor en Tabitha zich voor deze campagne inzetten om jongeren het vertrouwen te geven te praten over hun mentale gezondheid.’